*****************************************************************************************************

CURSO "ADMINISTRATOR & PROGRAMMING TRAINING FOR APACHE HADOOP"  (Ver anuncio)

DATA: 20-21 de Xaneiro de 2015 HORA: de 10:00 a 14:00 e 15:30 a 18:30 horas

LUGAR: Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, CITIC (A Coruña).

RESUMO: Apache Hadoop é un framework para o almacenamento e procesado a gran escala de conxuntos de datos en clusters. O presente curso, de carácter práctico, prepara aos/ás asistentes naqueles coñecementos e capacidades necesarias para o uso de Apache Hadoop no desenvolvemento de aplicacións para o procesado de datos.

CONTIDOS:

ADMINISTRATION

-  Introduction to Apache Hadoop

-----  The Case for Apache Hadoop

-----  HDFS

-----  Getting Data into HDFS

-----  MapReduce

-  Planning, Installing and Configuring a Hadoop Cluster

-----  Planning Your Hadoop Cluster

-----  Hadoop Installation and Initial Configuration

-----  Hadoop Clients

- Cluster Operations and Maintenance

----- Managing and Scheduling Jobs

----- Cluster Maintenance

 

PROGRAMMING

-  Basic Programming with the Hadoop Core API

-----  Writing a MapReduce Program

-----  Unit Testing MapReduce Programs

-----  Delving Deeper into the Hadoop API

-----  Practical Development Tips and Techniques

-----  Data Input and Output

-  Problem Solving with MapReduce

-----  Common MapReduce Algorithms

-----  Joining Data Sets in MapReduce Jobs

 

*****************************************************************************************************