*****************************************************************************************************

CURSO "SPARK"  (Ver anuncio)

DATA: 24 de Marzo de 2015 HORA: de 10:00 a 14:00 e 15:30 a 19:30 horas (8 horas)

LUGAR: Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, CITIC (A Coruña).

RESUMO: Apache Spark é un sistema de propósito xeral para computación de alto rendemento. Trátase dunha evolución do sistema de dúas etapas baseado en disco do paradigma MapReduce a primitivas de memoria para incrementar o rendemento de certas aplicacións. O presente curso, de carácter práctico, prepara aos/ás asistentes naqueles coñecementos e capacidades necesarias para o uso de Apache Spark no desenvolvemento de aplicacións para o procesado de datos así como para o despregue da propia solución.

CONTIDOS:

-  INTRODUCCIÓN AO APACHE SPARK

- INSTALACIÓN

-----  Cluster standalone

-----  Cluster Hadoop

-  GUIA DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIÓNS

-  MÓDULOS INTEGRADOS

-----  Spark Streaming

-----  Spark SQL

-----  MLlib

-----  Graphx

-----  Bagel

*****************************************************************************************************