COORDINADOR DA REDE:

Juan Touriño Domínguez

Facultade de Informática
Campus Elviña s/n
15071 A Coruña

Telf. 981 167 000 ext. 1214

Fax. 981 167 160